Pas på regnskoven – den er livsvigtig

Tager du regnskoven for givet?

Når du omtaler regnskoven, taler du sikkert som om, at det er et faktum at den eksisterer. Altså lige som du ser i naturprogrammer, hvor der er flot grøn fauna og masser af dyreliv.

Du har sikkert  i hele dit liv levet med, at regnskoven var der som en selvfølge, og måske har du også set film derfra. 

Men der er ikke længere så meget regnskov, som der var i din barndom. Det er et faktum, for der forsvinder kæmpe arealer hver eneste dag.

Og vi taler altså om at regnskoven nærmest forsvinder som dug for solen. Iflg. FN’s skov- og fødevareorganisation FAO, så forsvinder der i de tropiske lande syv millioner hektar skov om året. For at gøre det lidt mere håndgribeligt, så skal du vide, at det cirka svarer til at der forsvinder en fodboldbane hvert tredje sekund.

Hvorfor er regnskoven så vigtig

Helt grundlæggende har regnskoven en kæmpe betydning for vores planet. 

Regnskoven optager og binder eksempelvs enorme mængder kulstof, som bliver til drivhusgassen CO2, når det frigives. Det betyder, at regnskoven er en særdeles vigtig faktor for vores ønske om at bremse de  klimaforandringer, som vi oplever i større og større omfang.

En anden vigtig faktor, er at regnskoven selvsagt er rig på dyre- og planteliv. Mange planterarter vokser kun i regnskoven, og lige så mange dyrearter er afhængige af regnskovens beskyttelse.

Men det er ikke kun dyr og planter, som lever af skoven. Millioner af mennesker er afhængige af de ressourcer, som de får gennem regnskoven. Det vil sige, at bevaring af regnskoven også er bevaring af livsgrundlaget for mange mennesker, som ikke har mulighed for at skabe nye livsvilkår.

Hvad kan du gøre for at hjælpe

Støt nogle af de organisationer, som arbejder intenst på at bevare regnskoven. Alle bidrag tæller.